پایگاه اطلاعات

فواید نماز

 

 

 

 فواید نماز

 

 (( بنام خداي مهربان))

 

مقدمه                                                                    

 

درميان همه امور دنيا . تنها چيزي كه مي تواندانسان رامستقيم بكمال خود برساند نمازاست.اين نمازنردبان ارتقا آدمي است.كه ازصحنه ي قشرمادي بصفحات روحاني روشن مجردات و ملكوت بالارود ودرهمين عالم بوسيله ي نمازعوامل ديگري را در مییابد.نمازبراي تمام افرادبشر درتمام مناطق عالم بوده وهست جزآنكه دركيفيت وكميت آن فرق وامتيازاست وهيچ مسلماني درهيچ حالي دراداي
نمازمعاف نيست.

 


ارزنده ترين گوهر نمازاست

                                               زينده ترين هديه به معبود نماز است

كوبنده ترين اسلحه ي مكتب توحيد 

                                                 كزريشه كندخصم تونابود نمازاست

 فرمودعلي شيرخدا,ساقي كوثر                           

                                               درمكتب ماشاهد و مشهور نمازاست

اين نكته رسول مدني گفت به سلمان

                                               سري كه به توفيق تو افزودنمازاست

دردادگه عدل خداروز قيامت            

                                           ازصلح حسن مقصد و مقصودنمازاست

ازآمدن كرب وبلا آنچه به عالم                      

                                               مقصود حسين ابن علي بودنمازاست

آن روز كه آيد ز پس پرده غيبت                    

                                        اول هدف مهدي موعودنمازاست                             


 

                                                                                    

                                                                                         {جواد محدثي}

 

 

تعريف موضوع تحقيق :

 

نماز فايده هايي دارد كه با خواندن آن انسان خودساخته مي شود  و به درجات والايي مي رسد  و اثراتي كه بر انسان ميگزارد باعث پيشرفت و تكامل او در جهان مي گردد و انسان را در تمام مراحل زندگي ياري مي رساند لذا لازم به ذكر است مهمترين فايده هاي نماز ياري كردن ما در روز قيامت و جهان آخرت است هدف از اين پژوهش دانستن فوائيد نماز است كه اگر انساني اين فوائد را كه هم د ردنيا و هم در آخرت ياري مي رساند بداند هيچگاه نماز را ترك نمي كند و از فوائد آن بهره مند  مي شود .

 

 

 

 سوالها ي پژوهشي :

 

1- نماز چگونه در بهتر زندگي كردن ما نقش دارد ؟

2- بهترين را ه تشكر از خدا چيست ؟

3- آيا نماز تكراري نيست ؟

4- چگونه نماز مارا در قيامت ياري مي نمايد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماز وسيله محو گناهان :

 

قرآن كريم ,  در كنار فرمان نماز , مي فرمايد :

ان الحسانات يذهبن السيات 1  ( همانا كارهاي نيك گناهان را محو مي كند و از بين ميبرد.)

حضرت علي (ع) ميفرمايد : اگر بعد از گناه دو ركعت نماز بخوانيم و از خداوند طلب عافيت كنيد اثر آن گناه محو مي شود .2از رسول اكرم روايت شده است گناهاني كه ميان 2 نماز واقع مي شود مورد عفو قرار مي گيرد. 3اينگونه است كه گناه ( كه د راثر غفلت از ياد خدا سر مي زند .) با نماز و عبادت كه انس و ارتباط با خداوند است زدوده مي شود و مغفرت , جاي معصيت را مي گيرد .

 

 

نماز هاي مرتب انسان را در برابر حوادث تلخ و شيرين بيمه مي كند :

 

در سوره معارج مي خوانيم : 

انسان در برابر تلخي ها و شرور بي صبر است و در برابر لذتها و خوبيها تنگ نظر و بخيل است , جز نماز گزاراني كه نسبت به انجام آن هميشه مراقبند . 4

ارتباط دائمي با قدرت بي نهايت خداوند به انسان قدرت مي دهد , روحيه توكل او را بالا       مي برد و از انسان موجودي شكست ناپذير مي سازد .

ناگفته پيداست كه اين آثار براي نماز پيوسته و همرا با توجه است نه نماز هاي غافلانه و موسمي .(( علي صلواتهم دائمون))

 

1- هود , آيه 114

2- نهج البلاغه  , حكمت 299

3- شرح ابن ابي الحديد , ج 10 ص 206

4- معارج ,آيه 20 تا 23

 

 

نماز يك معامله پر بركت است :

 

خداوند مي فرمايد :    (( اذكرني اذكركم))                                                               

              ( شما مرا ياد كنيد من هم شما را ياد كنم )1

 

ياد ما از خداوند براي او سودي ندارد ولي يادي كه خداوند از ما مي كند , لطفش را نصيب ما مي فرمايد , لغذش ما را مي بخشد , دعاي مارا مي پذيرد و مشكل ما را حل مي كند و لطف او براي ما بي نهايت ارزشمند و پربركت است .

پس در نماز كه ما ياد خدا ميكنيم ياد كم ارزشي را داده ايم و لطف پر ارزشي را
گرفته ايم
.
پس ما از كسي ياد كرده ايم كه ياد ما براي او سودي ندارد .

چون (( ان الله لغني عن العالمين ))  ( خداوند از تمام جهانيان بي نياز است .)2

ولي بدين وسيله ياد خداوندي را بسوي خود جلب كرده ايم و در حقيقت تمام كمالات را دريافت كرده ايم  و اين معامله پر بركتي است كه خداوند ما را به آن دعوت كرده است .

 

نماز و اخلاص :

 

در نماز قصد قربت شرط صحيح بودن آن است . حتي اگر حركت يا كلمه اي از واجبات و يا مستحبات نماز را براي غير از خدا انجام دهيم نماز باطل مي شود و اگر مكان نماز و يا زمان آن براي غير خدا تعيين كنيم نماز باطل است .حتي اگر قيافه و حالتي كه هنگام نماز به خود مي گيريم براي غير او باشد نماز باطل است .

 

 

بقره , آيه 152                                         2- آل عمران ,‌آيه 97

 

بنابراين نماز آن گاه عبادت است كه انسان هيچگونه قصد غير خدايي نداشته باشد و اين قصد قربت از لحظه ورود تا لحظه پايان همچنان بايد ادامه يابد ناگفته پيداست كه انسان درلابلاي اينهمه زربرق و جاذبه دنيوي اگر بتواند از همه چيز دل بكند و ريسمان معنوي روح خود را باذات مقدس باري گره بزند و چنان با او خلوت كند كه را نفوذ غير را ببندد.ارزش مهمي را بدست آورده است ما در نماز با گفتن كلمه (اياك نعبد و اياك نستعين ) به عبوديت و بندگي خالصانه اعترا ف مي كنيم و اين اخلاص را از خداوند  مي خواهيم .

 

نمازونظم :

درزمان بندي نماز ,در منظم بودن صفهاي نماز جماعت ,درباهم سجده كردن,باهم نشستن,باهم قيام كردن, باهم سكوت كردن, با هم دعاكردن, قبل ازوقت نمازنخواندن, نماز رابه خارج از وقت نسپردن,درهمه اينهاسيماي نظم وحساب رامشاهده ميكنيم وانساني كه نماز اقامه ميكندفردي منظم بار مي آيد.

 

نمازوقيامت :

مردم نسبت به رستاخيز ومعاد چند دسته هستند:

1ـ به قيامت شك دارند ((ان كنتم في ريب من البعث ))1

2ـ به قيامت مظنون اند: ((يظنون انهم ملا قوا الله ))2

3ـ به قيامت يقين دارند : (( وبالا خره هم يو قنون ))3

4ـ منكر قيامت هستند: ((وكنا نكذب بيوم الدين )) 4

5ـ ايمان دارند ولي فراموش كارنذ : ((نسوا يوم الحساب )) 5

 

 

1- حج , آيه 5                                                   3- بقره , آيه 4

2- بقره , آيه 46                                                4- مدثر , آيه 46

5- ص , آيه 26

 

قرآن براي رفع شك استدلال كرده و از مومنان و گمان دارندگان با (تفاوت) ستايش كرده است . و از منكران برهان و دليل انكارشان را خواسته است . و براي گروه پنجم تذكراتي داده تا فراموش نكنند , نماز , هم شك ميزدايد و هم غفلتهارا به ياد بدل مي كند . انسان در هر شبانه روز دسته كم ده بار با گفتن عبارت : ( مالك يوم الدين) مسئله قيامت را به خود تلقين ميكند و تذكر مي دهد .

 

نماز و راهيابي :

 

ما در نماز هر روز از خداوند صراط المستقيم مي خواهيم . بيگانگان و طاغوتيان و       وسوسه هاي گران با تلقين و تشويق و تحديد و تبليغ هر روز براي انسان طرح و        برنامه هايي مي پرورانند كه انسان جز با امداد الهي هرگز نميتواند از ميان همه اين برنامه هاي رنگارنگ كه از هوس ها مايه مي گيرد نجات يابد و فقط صراط المستقيم را بپيمايد و در ميان اين همه خطوط مختلف سر گيجه نگيرد .

( اهدنا الصراط المستقيم )

(ما را به راه راست هدايت فرما )

1- راهي كه راه خدا و اولياء خدا باشد .

2- راهي كه از هر گونه خطا و انحرافات دور مي سازد .

3- راهي كه ترسيم كننده آن مرا دوست داشته باشد .

4- راهي كه بر حسب نيازم باشد .

5- راهي كه به بهشت متصلم كند .

6- راهي كه اگر در آن از دنيا رفتم شهيد محسوب شوم.

7- راهي كه با فطرت سالم هماهنگ باشد .

8- راهي كه از عالم بالا و بالاتر از علم ما باشد .

 

9- راهي كه انسان در حركت در آن شك نكند .

10- راهي كه انسان را پشيمان نسازد .

11-  راهي كه از همه راهها صافتر و نزديكتر و روشنتر باشد .

12-  و بالا خره راه انبياء و شهدا و صالحان و صديقان .

اينها نشانه هاي راه حق و مستقيم است كه  شناخت آن مشكل ودقيق هست وحركت در آن و پايداري در آن نياز به امدادالهي دارد.

 

نماز و ادب :

 

كسي كه صذاي اذان بشنود وبي تفاوت بماند نسبت به نماز به نوعي اسائة ي ادب كرده است.

دراسلام به ما سفارش شده كه در نماز با ادب بايستيم, دستهاروي ران,بدن آرام,نگاهها به محل سجده,لباسها نو وتميز وعطرآلودباشد واگر با جماعت هستيم از سايرين جلو و عقب نيفتيم وخودرا هماهنگ ديگران كنيم, مقام امام را نگه داريم ,قبل از او كاري انجام ندهيم, به ركوع يا سجده نرويم وبهتر استحتي قبل از كلام امام ,ذكرنماز را به زبان جاري نكنيم.

مجموعه ي اين دستور اعملها روحيه ي ادب واطاعت را در انسان تقويت ميكند,آن هم ادبي براساس ارزش هايي چون :

شناخت , محبت, تواضع وادب , نه تمليق , نه خود بافتگي , نه تشريفاتي و نه متملقانه و
بي محتوا .درحديث آمده است كه حضرت رسول (ص) دربارة كسي كه سجدةنماز را با سرعت انجام مي داد فرمود :

گويا كلا غي است كه به زمين نوك ميزند .

 

 

 

 

نماز وآرامش :

 

دنياي صنعتي امروز علي رغم پيشرفت بسيار مشكل آرامش روحي را حل نكرده است . آمار بيماري هاي رواني وجنون مصرف قرص اعصاب روبه تزايد است وهيچ چيزي به انسان آرامش نمي دهد.جز ياد خدا و ايمان وانس وعشق وتوكل به او. آري نماز ياد خداست وفقط با ياد خدا دلها آرامش مي گيرد.

هر كسي كساني را مي شناسند كه داراي ابتكار قدرت ,ثروت وعلم هستند اما آرامش ندارند. در مقابل افراد تهي دستي هستندكه به خاطر ايمان به سرچمة هستندداراي قلبي آرامند , ديد و بينش واعتقاد خاصي دارند كه حوادث تلخ وشيرين را نمي پذيرند و براي آنها تحليل و منطقي دارند.

آري با ياد خداوند دلها آرام مي گيرند و بهترين ياد خدا نماز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماز و بهترين راه تشكر :

 

يكي از اسرار نماز تشكر از پروردگار است ,قرآن مي فرمايد:

«عبادت كنيد خداوندي كه شما ونيكان شما را آفريد,هستي شما وهمه از اوست.»

(واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) 1تشكر از ولي نعمت يك ارزش است ٍدر سورة كوثر مي خوانيم :ما به تو « كوثر » و خيرزياد عطا كرديم پس نماز بخوان.( انا اعطيناك الكوثر فصل ) 2 يعني به شكرانه عطاياي ما نماز به پا دار .

نماز بهترين نوع شكر گزاري است كه شيوة آن را خداوند بيان فرموده و تمام انبيا و اوليا هم آن شيوه را به كار بسته اند.نماز تشكري است هم عملي و هم زباني وهم دائمي و هم سازنده.

 

نماز تكرار نيست ,معراج وتعميق است :

 

بر خلاف تصور بعضي كه نماز را تكرار مي دانند , نماز نردبان ترقي است كه هر چه بيشتر با حضور قلب خوانده شود نماز گزار را بالا ترمي برد , گرچه در ظاهر ركوع وسجودها تكرار مي شود ولي در حقيقت  مانند پله هاي نردبان است هر گامي كه برميداريم يك قدم به آسمان نزديك مي شويم.وهر كلنگي كه  بر كندن چاه بر زمين ميزنيم يك قدم به اب نزديك تر ميشويم.

شما هر چه بيشترگل خوشبو را ببويد,بيشتر لذت مي بريد.

به هر حال,ظاهر نماز تكراري است اما باطن آن عميق ونا مكرراست.عروج است .

1- بقره  , آيه 21                                                2- حج , آيه 5

 

 

« حكايتي از ابو علي سينا »

 

پاسي از شب نگذشته بود و ابو علي سينا هنوزنتوانسته بود مسئله ي مشكلي راكه پيش رو داشت حل كند.بالا خره از جاي برخاست, وضو گرفت وبه نماز ايستاد.

وقتي نمازش تمام شد ,همچنان بر سر سجاده نشست وبا آرامش عجيبي كه در دل خود احساس مي كرد ,باز ديگر در فكر آن مسئله پيچيدهكه ذهنش را مشغول كرده بود فرو رفت.هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه جواب آن را يافت.پس,دوباره به سجده رفت وخدا را شكر كرد.

ابن سينا در شرح حال خود نوشته است :

هر گاه در مسئله اي متحير مي ماندم. به مسجد مي رفتم ونماز مي خواندم و به درگاه آفريدگار جهان مي ناليدم , باشد كه مشكل را به من بگشايدوآن سختي را بر من آسان نمايد.كساني هم كه پيوسته با او تماس داشتند در نوشته هاي خود اقرار كرده اند كه بارها شاهده استجابت دعاي او بودند .

شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه براي حل مشكلتان از نماز كمك گرفته ايد و موفق شده باشيد.همه ي ما در خواست هايي از خدا داريم كه براي بر آورده شدن آن ها حاضر به هر كاري هستيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري :

 

خداوند بهترين دوست ماست ,او پيوسته با ما بوده و هست و هر چه را كه به آن احتياج داريم به ما ا رزاني داشته است, پس بايد به پاس نعمتها يش شكر گزار باشيم ودر پيشگاهش بندگي كنيم.

 و بهترين نوع تشكري كه خداوند به تمام انبيا و اوليا فرموده است. نماز است .پس به هنگام اذان بر خيزيد واز خداوند بخاطر اين همه نعمتهايش شكرگزاري كنيد.نماز ما را در زندگي روز مره در تمام مراحل زندگي به طور پنهاني كمك ميكند.  اين نعمت انسان را با نظم , با نظافت , با ادب و با آرامشي خاص بار مي آورد. و اگر انساني داراي اين صفت ها باشد. حتما“ زندگي و اخلاق خوبي دارد وبا توكل به خدا درتمام مراحل زندگي فردي موفق مي باشد.

يكي از سوالا تي كه براي نوجوانان مطرح مي شود اين است كه مي پرسند آيا نماز تكراري نيست در جواب علما فرموده اند:

هر كسي نماز را دائم و با حضور قلب به خواند به خدا كه مالك اين دنياست نزديكتر مي شود وبه نردباني تشبيه كرده اند كه يك سرش به آسمان وسر ديگر آن به روي زمين است, كه انسان با خواندن نماز مي تواند از اين نردبان الهي با لا رود . هر چه نماز را بيشتر به خوانيد به اسرار مخفي آن بيشتر پي مي بريد.

« پس ديگر در مورد نماز اين فكر را نكنيد و با دلي صاف نماز را اقامه كنيد. »

خداوند ما را درجهان آخرت وقيامت بوسيلة نماز به ما ياري مي رساند همان طور كه خوانديد با محو گنا هان و با طي كردن راه راست انسان قيامت وجهان آخرت خوبي دارد.

و حتي در نماز با خواندن «مالك يوم الدين» قيا مت را به خود تلقين وتذكر ميدهد تا از ياد مان نرود.       

                             « به اميد روزي كه همه ی مردمان جهان نماز به خوانند. »

                     

فهرست منابع :

 

نام خانوادگي , نام ,      نام كتاب    ,    نوبت چاپ  ,      نام ناشر      ,  سال انتشار 

 قرائتي , محسن , 114 درباره نماز نكته, چاپ هجدهم , ستاد اقامة نماز , پائيز 1374

فاضلي ,    نادر   ,كوتاه وخواندني از نماز,   چاپ اول     , ستاد اقامة نماز , زمستان 1375

وزارت آموزش وپرورش ,راه خوشبختي,  چاپ سوم  , ستاد اقامة نماز ,       1382      

احمدي گورجي , ذبيح ا... , گلچين احمدي ,  چاپ پنجم   , انتشارات مشهور,    1382

 

لطفا اگر می خواهید از این مطالب استفاده کنید اسم وبلاگ مربوطه را فراموش نفرمایید.

  

+ نوشته شده در  ساعت 12:34  توسط امین  |